ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ГОЛОВ’ЯТИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Посібник

«Учнівське самоврядування в виховній

системі школи-родини»

Чередниченко Марина Григорівна

педагог-організатор

Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Смілянської районної ради.

Матеріали схвалено радою районного методичного кабінету

(протокол № 2 від 15.03.2020 року)

с. Голов’ятине


2020 рікАнотація

У посібнику подані матеріали учнівського самоврядування у виховній системі школи-родини.

Учні можуть скористатися цим посібником щодо планування роботи шкільного парламенту, розподілу обов’язків між їх членами.

Ця робота створена із досвіду роботи педагога-організатора Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. з метою надання допомоги новопризначеним педагогам-організаторам для організації роботи учнівського самоврядування в школі.

Пояснювальна записка

Про учнівське самоврядування сьогодні говорять усі, однак розуміють це по-різному. Дехто вважає, що самоврядування - це своєрідна гра дітей «у дорослих». Що з цього виходить? А те, що діти привчаються робити, «як дорослі»: проводять засідання, ви­ступають з доповідями, організовують заходи... Якщо від дітей виходить якась ініціатива, і вони можуть обгрунтувати її користь і важливість, то школа може цю пропозицію підтримати і допомогти в її організації.

Учнівське самоврядування – це ще йхороша модель роботи демократії, адже члени самоврядування обираються щорічно, а для того, щоб здобути необхідні голоси, учні повинні провести своєрідну виборчу кампанію, яка за своїми принципами схожа до обрання на посаду президента. Учнівському парламенту допомагають радники-вчителі, які виявили бажання допомагати і консультувати учнів, що до втілення їх задумів і проектів.

Самоврядування – це реальний безперервний процес дедалі ширшого залучення учнів до суспільних справ. Сучасні діти мають вчитися відстоювати свою думку, працювати в команді, ухвалювати самостійні помірковані рішення, створювати проекти – і найкраще цьому можна навчитися не на уявних прикладах на уроці, а в реальному житті. Наприклад, завдяки участі в шкільному самоврядуванні.

Учнівське самоврядування — це представницький орган, який виражає та захищає права та інтереси учнів, забезпечує потреби учнів в школі, здійснює контроль над виконанням обов'язків учнями, є організатором та співучасником шкільного життя.

В своїй роботі для успішного розвитку самоврядування я намагаюся досягти:

Ø Зацікавленість педагогічного колективу до більшості учнів;

Ø Чіткий розподіл обов’язків між тими, хто здійснює керівництво органами самоврядування;

Ø Оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки навчального закладу;

Отже, самоврядування в школі починається не зі створення тих чи інших органів, а з конкретної самодіяльності учнів, яка є наслідком їхньої потреби щось зробити, самостійно організувати. Лідери учнівського самоврядування керуються принципом «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо!».

До пріоритетних напрямків діяльності органів самоврядування перш за все відношу:

Ø Навчально-виховну роботу;

Ø Інформаційно-методичну роботу;

Ø Розвиваючу роботу лідерства та партнерства;

Ø Забезпечення і захистправ та інтересів учнів;

Ø Сприяння творчій діяльності учнів;

Ø Формування і розвиток духовних і загальнолюдських цінностей.

Найважливішим завданням навчально-виховного процесу є адаптація юного покоління до системи ринкових відносин, аби випускники не виходили зі стін школи лише з певною сумою знань, байдужі до обраної справи, безініціативні. З огляду на сказане особливої ваги набуває формування в учнів навичок самоврядування. Це сприятиме оволодінню організаторськими уміннями, розвитку лідерства та комунікації, вихованню соціальної громадської активності та відповідальності.

Учнівське самоврядування – це співпраця й спосіб світосприйняття, які допомагають створити атмосферу успіху і дають нашій школі змогу жити й творити в режимі самоврядування.

Органи учнівського самоврядування у виховній системі школи-родини

Опис діяльності

Система органів учнівського самоврядування

«Берегиня»

Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Смілянської районної ради

Черкаської області

Головне завдання шкільного самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе на ділі.

Мета і завдання учнівського самоврядування тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу. Який в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів місцевого самоврядування, власним статутом.

Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів навчального закладу.

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свободи людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування школи.

В Голов’ятинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів діє дитяча організація «Берегиня», яка створена 5 серпня 1993 року. Членами організації є всі учні 1-9 класів, а заступник з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники – виступають у ролі наставників і консультантів, надають методичну та практичну допомогу школярам, координують співпрацю об’єднань.

Берегиня – це оселя. Усе, що в ній є, що нажили, що придбали від своїх батьків, чим збагатилися – кожним пожитком, дітьми, піснею, злагодою чи суперечкою, добрим словом – усе це і є Берегиня. Саме це ніжне слово ми і обрали для назви обєднання учнів Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

З 2019 р. керують учнівським обєднанням «Берегиня» заступник директора школи з навчально-виховної роботи Релік Т.В. та педагог-організатор Чередниченко М.Г. Спираючись на досвід минулих років, дитячо-юнацьке обєднання «Берегиня» визначало основними напрямками своєї роботи ті питання шкільного життя, що найбільше цікавлять учнів і з яких у школі є певні успіхи, надбання.

Девіз роботи учнівського обєднання «Берегиня»: «Пропонуй! Організовуй! Виконуй!»

Усі органи учнівського самоврядування у своїй роботі керуються основними положеннями Статуту школи, та Конституцією ДЮО «Берегиня».

Президент шкільного парламенту
Педагог-організатор
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Директор школи
Старостат (учні 5-9 кл.)
Рада міністрів
Прем’єр-міністр (заступник президента)
Міністерство правопорядку
Міністерство соціального захисту
Міністерство культури та дозвілля
Міністерство освіти і науки
Міністерство інформації
Класне самоврядування
5 кл.
7 кл.
6 кл.
8 кл.
9 кл.
Міністерство фінансів
Міністерство екології
Міністерство охорони здоров’я та спорту
Структура учнівського самоврядування «Берегиня»

Статут учнівського самоврядування

Положення про організацію учнівського самоврядування

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів.

2. Мета:

• Виховання активної життєвої позиції на лідерських якостей;

• Створення сприятливих умов для громадянської діяльності, формування активної громадської позиції;

• Створення умов для реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів і здібностей;

• Формування вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, правильно розподіляти обов'язки, вміння чітко реалізовувати контроль і перевірку виконання обов'язків, організацію координації дій.

3. Завдання:

• Виховання в учнів ініціативності, активності, самостійності, відповідальності;

• Виховання організаторських, лідерських здібностей;

• Набуття соціального та громадського досвіду;

• Надання можливостей для інтелектуального та творчого росту;

• Об'єднання та реалізація ідей та інтересів учнів у роботі різних сфер діяльності;

• Затвердження ідей добра, краси, духовності та фізичного розвитку.

4. Діяльність учнівського самоврядування базується на таких принципах:

• Добровільність і рівноправність;

• Конструктивна взаємодія;

• Пошук згоди та компромісу за будь-яких обставин;

• Демократичне обговорення рішень;

• Повага до інтересів і думки кожного, підтримка ініціатив;

• Особиста відповідальність за виконання прийнятих рішень;

• Самоорганізація.

5. Учнівське самоврядування повинно мати двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, з чітким взаємозв'язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, а педагогічний колектив – здійснювати консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

II. Структура учнівського самоврядування

Шкільний парламент (ШП) – законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам учнів.

• Президент школи

• Прем'єр-міністр (заступник президента) школи

• Міністр інформації

• Міністр фінансів

• Міністр освіти та науки

• Міністр культури та дозвілля

• Міністр охорони здоров’я і спорту

• Міністр соціального захисту

• Міністр правопорядку

• Міністр екології

III. Функції шкільного парламенту

Президент

1. Здійснює контроль і координацію роботи органів самоврядування, співпрацює з директором школи, заступником директора з виховної роботи, заступником директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

2. Президент учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти.

2. Персонально відповідає за організацію і проведення засідань, контролює роботу міністерств шкільного парламенту, представляє учнівське самоврядування на зльотах дитячих організацій.

Прем'єр-міністр шкільного парламенту є заступником Президента.

1. Проводить засідання парламенту, збирає письмові пропозиції учнів, що надходять, разом з Президентом опрацьовує порядок зборів самоврядування.

2. В разі відсутності Президента виконує його обов'язки.

3. Допомагає Президентові готувати засідання членів ШП.

4. Веде документацію: плани роботи, протоколи засідань членів ШП, загальних конференцій.

5. Забезпечує оперативне оповіщення всіх учнів за допомогою стінного друку.

Міністерство інформації

Відповідає за освітлення роботи школи в шкільній газеті «Шкільний дзвінок», інформаційній дошці.

Міністерство фінансів

Відповідає за організацію і виконання бюджету. Організовує благодійні ярмарки, акції.

Міністерство освіти і науки

Відповідає за організацію заходів і діяльності пізнавального характеру, бере активну участь у формуванні внутрішньої потреби кожного до постійного поповнення знань, організовує групи взаємодопомоги в навчанні, підтримує зв'язок з бібліотекою.

Міністерство культури та дозвілля

Організовує вечори відпочинку, загальношкільні свята, дискотеки, конкурси, виставки. Організовує проведення змагань, спортивних свят, туристичних походів, подорожей.

Міністерство охорони здоров’я і спорту

Організовує проведення змагань, спортивних свят, туристичних походів, подорожей, флешмобів. Допомагає вчителю в організації Днів здоров’я та Олімпійському тижні, залучає учнів до спортивних заходів.

Міністерство соціального захисту

Відповідає за організацію дозвілля молодших школярів, організовує акції милосердя, здійснює посильну шефську допомогу одиноким людям, ветеранам та воїнам ООС. Є активними учасниками волонтерського загону «Аверс».

Міністерство правопорядку

Відповідає за чергування по школі, стан приміщення школи, веде пропаганду здорового способу життя, організовує усі види суспільно-корисної діяльності.

Міністерство екології

Відповідає за збереження навколишнього середовища. Проводить розясювальну роботу серед учнів школи, що до бережливого ставлення до природи. Залучає учнів школи до різноманітихі екологічихі акцій екологічного спрямування. Є активними учасниками екологічної агітбригади «Едем».

Лідери учнівського самоврядування мають право через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

Усі органи учнівського самоврядування у своїй роботі керуються основними положеннями Конституції школи, та Конституцією ДЮО «Берегиня».

Мета учнівського самоврядування:

Розвиток організаторських здібностей в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціальної активності особистості; любові до рідної землі свого народу; формування правової культури, естетичного світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів; організація здорового способу життя.


Завдання учнівського самоврядування:

· Формування і розвиток гуманістично- спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією , почуттям національної свідомості;

· участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;

· підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

· забезпечення порядку в школі: організація чергування по школі, в класах;

· організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності ;

· організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі, поповнення новими матеріалами історико-етнографічного музею школи;

· організація роботи із збереження шкільного майна;

· організація роботи із благоустрою території школи;

· контроль за відвідуванням учнями школи;

· заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

· організація змагання-конкурсу між класними колективами та учнями на звання «Міс школи», «Містер школи», «Громадсько-активний клас», «Найкращий черговий клас».

Робота лідерів учнівського самоврядування, обов’язки та шляхи реалізації поставлених завдань

Президент шкільного парламенту

Президент здійснює контроль і координацію роботи органів самоврядування, співпрацює з директором школи, заступником директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

1. Президент є главою шкільного парламенту і виступає від його імені.

2. Президент обирається на основі загального і прямого виборного права шляхом таємного тестування терміном максимум на 2 роки. Той самий учень не може бути Президентом більше двох термінів.

3. Діяльність Президента:

Ø Організує складання проекту плану роботи держави шкільного парламенту на навчальний рік і його подальше виконання; (Додаток 1)

Ø Персонально відповідає за організацію і проведення засідань (засідання шкільного парламенту проволяться 2 рази на місяць, за необхідністю скликається позачергове засідання);

Ø Знайомить лідерів учнівського самоврядування з порядком та правилами проведення засідань ШП. (Додаток 2)

Ø Контролює роботу міністерств шкільного парламенту;

Ø Проведення заміни членів міністерств у разі невиконання ними посадових обов'язків;

Ø Ведення обліку чергових і позачергових засідань міністрів.

Ø Контроль за чіткою звітністю міністрів про їхню роботу на загальношкільних лінійках, ведення контролю за висвітленням інформації про роботу міністерств.

Ø Здійснення зв'язку учнівської ради з педагогічним колективом.

Звітування про свою роботу перед загальними зборами школи, внесення своїх пропозицій і зауважень щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

Ø Представляє учнівське самоврядування на зльотах дитячих організацій.

4. Президент виконує свої повноваження до моменту обіймання посади знову обраним президентом.

Прем'єр-міністр шкільного парламенту є заступником президента

1. Проводить засідання парламенту, збирає письмові пропозиції учнів, що надходять, разом з президентом опрацьовує порядок зборів самоврядування.

2. В разі відсутності Президента виконує його обов'язки.

3. Допомагає Президентові готувати засідання членів ПІП.

4. Веде документацію: плани роботи, протоколи засідань членів ШП, загальних конференцій.

5. Забезпечує оперативне оповіщення всіх учнів за допомогою стінного друку.

Міністр інформації

Міністр інформації відповідає за освітлення роботи школи в шкільній газеті «Шкільний Дзвінок», інформаційній дошці.

Мета. Поширювати інформацію про діяльність учнівського парламенту через засоби масової інформації, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

Шляхи реалізації:

- організація випуску шкільної газети «Шкільний Дзвінок»;

- організація роботи газети з рубриками, що знайомлять із подіями в школі, селі;

- випуск стінних листівок у класах;

- проведення конкурсів стіннівок;

- випуск інформаційних бюлетенів, буклетів;

- випуск музичних і вітальних програм для учнів та педколективу;

- робота з формування громадської думки учнів.

Міністр фінансів

Міністр фінансів відповідає за організацію і виконання бюджету, спрямовує свою роботу на надходження позабюджетних коштів на потреби школи.

Мета: навчити учнів вирішувати питання фінансової та господарської діяльності, бути господарями в школі, господарями свого життя.

Шляхи реалізації:

- робота зі спонсорами (сумісно з адміністрацією);

- організація трудових десантів,

- проведення ярмарок;

- співпраця з батьківським комітетом та внесення пропозицій, щодо облаштування школи;

- збір коштів на екскурсії та поїздки;

- придбання або виготовлення призів, сувенірів для учнів школи, які приймають участь у різних змаганнях, вікторинах.

Міністр соціального захисту

Міністр соціального захисту відповідає за організацію дозвілля молодших школярів, організує акції милосердя, здійснює посильну шефську допомогу. Керує волонтерським загоном «Аверс».

Мета: Виховувати в учнів здатність співчувати, почуття гуманності та людяності, навчати уміння надавати допомогу тим, хто її потребує; уміння робити добро; створити сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

Шляхи реалізації:

• Виявлення учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів;

• Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її;

• Робота з батьками із проблемних сімей (відвідування на дому, бесіди);

• Організація збору матеріальної допомоги ветеранам, учасникамАТО, ООС;

• Організація групи для проведення соціальних досліджень, тестів, відповідних угруповань;

• Турбота про учнів, молодших за віком, про людей похилого віку, інвалідів.

Волонтерський загін«Аверс»

План роботи волонтерського загону«Аверс»

Мета: формувати в учнів світогляду солідарності поколінь, виховувати повагу до літніх людей, відповідальність дітей за долю пристарілих батьків, співчуття, терпіння, порядність, надання допомоги людям похилого віку; виховувати підростаюче покоління в дусі поваги до старших, піклуватися про молодших, своїх близьких та рідних; сприяти згуртуванню молодших школярів, розвитку різноманітних здібностей, дитячій творчості; виховувати високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності; виховувати любов до рідного краю, бережливого відношення до всього живого; сприяти поліпшенню екологічного середовища; дбати про покращення дозвілля; пропаганда здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

1. Планування загону на навчальний рік. Визначення напрямків діяльності загону.

2. Організація «розвідки» волонтерських справ. Визначення зони волонтерської дії в мікрорайоні школи по допомозі людям похилого віку, ветеранам, учасникам ООС.

3. Проведення акцій «Милосердя», «Допоможи воїну», «Міжнародний день толерантності», «Твоє здоров'я у твоїх руках», «Ветеран живе поруч», «Допоможи тому хто поряд»; та ін.

4. Вивчення кращого досвіду роботи окремих рад волонтерів та учнів-волонтерів.

5. Визначення та відзначення кращих волонтерів.

6. Відповідальність за добре ім'я рідної школи. Головна мета: зробити свою рідну школу затишною і найкращою в районі;

7. Благоустрій шкільного подвір'я;

Міністр культури та дозвілля

Міністр культури відповідальний за організацію культмасових заходів.

Мета. Привчити учнів до змістового проведення вільного часу; навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми. Сприяти розвитку дитячої ініціативи, творчості, інтересів та здібностей; підтримувати юні таланти та творчі індивідуальності

Шляхи реалізації;

- проведення тематичних вечорів «Вечорниці по-українськи», «Осінній бал», «День Валентина», «Свято Калити», тощо;

- організація та проведення КВК, конкурсів «Найрозумніший», «Х-фактор», «Школа має талант», тощо;

- організація розважальних шоу-програм, дискотек та вечорів відпочинку;

- організаційна робота із залучення учнів до відвідувань гуртків художньої та технічної творчості, контроль за відвідуванням;

- організація та проведення літературних вечорів, диспутів і вікторин;

- проведення українських вечорниць і народних свят;

- організація та проведення спортивно-масових заходів, турпоходів, екскурсій тощо.

Міністр охорони здоров’я та спорту

Міністр охорони здоров’я та спорту відповідальний за організацію спортивних заходів, проведення різних акцій спрямованих на збереження життя і здоров’я.

Мета: Сприяти загартуванню учнів дотримуватися особистої гігієни. Знайомствота пропаганда здорового способу життя через активний відпочинок,удосконалення фізичного розвитку, добиватися високих результатів у спорті ітуризмі, брати участь у туристичних походах та змаганнях.

Шляхи реалізації:

- Відвідувати спортивні секції та гуртки.

- Організувати змагання по футболу між класами.

- Проводити змагання по волейболу між 8-9 класами; по піонерболу між 5-6, 6-7 класами.

- Допомагати учням 1-4 класів в організації і проведенні спортивних змагань «Веселі старти» та «Козацькі забави», «Свято козацької каші» та ін.

- Організовувати туристичні походи «Стежками рідного краю».

- Допомагати у проведенні виховних годин «Ми за здоровий спосіб життя».

- Бути активними учасниками шкільної команди «Вітамінка», брати участь у виступах «Молодь обирає здоров’я» з метою пропаганди спорту і здорового способу життя.

- Під час проведення канікулярних днів організувати шашково-шахові, тенісні турніри.

- В рамках відзначення Дня Збройних Сил України провести конкурс пісні і строю для учнів 1-9 класів, «Козацькі розваги» для учнів 5-7 класів, конкурс «Справжні козаки» для учнів 8-9 класів.

З метою пропаганди фізкультури і спорту проводити:

- тематичні виховні години «Ми твердо віримо героям спорту»;

- змагання з волейболу, змагання з баскетболу, футболу;

- загально-шкільні змагання з військово спортивної гри «Сокіл» («Джура»);

- конкурс юних пожежників;

- родинне свято «Тато, мама і я - спортивна сім'я».

Міністр правопорядку

Міністр правопорядку відповідає за чергування по школі, стан приміщення школи, веде пропаганду здорового способу життя, організує усі види

суспільно корисної діяльності.

Мета: Виховувати в учнів працелюбність, дбайливого ставлення до школи прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

Шляхи реалізації:

- випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни у школі, випуск фотомонтажів, газет;

- контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в школі;

- щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення журналу відвідування;

- допомога у проведенні операції «Живи книго!», проекту «Шкільний підручник»;

- проведення акції «Краса і затишок шкільної оселі»;

- залучення батьків, вчителів, учнів школи до участі в днях добрих справ, місячниках благоустрою території, приміщень;

- перевірка збереження майна школи.

Міністр екології

Міністр екології відповідає за чергування та озеленнення класних кімнат, пропагує бережливе ставлення до природи та природних ресурсів, організує усі види суспільно корисної діяльності.

Мета: Виховувати в учнів працелюбність, дбайливого ставлення до природи, прищеплювати почуття відповідальності до навколишнього середовища.

Шляхи реалізації:

- дбає про охорону довкілля;

- контроль за станом чергування учнів у школі, класах;

- організовує учнів до участі в екологічних акціях;

- організовує проведення трудових операцій;

- випускає стіннівки, газети, буклети;

- залучає учнів школи до шкільної агітбригади «Едем»;

- проводить тематичні виставки, флешмоби, виховні загоди, щодо збереження та бережливого ставлення до навколишнього середовища.

ДЮО «БЕРЕГИНЯ»

Конституція

Розділ і . Загальні положення

1.1. «Берегиня» — це дитячо-юнацька організація, що планує свою роботу на принципах демократії і самоврядування.

1.2. Людина, його життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є вищою цінністю держави.

1.3. ДЮО «Берегиня» відповідає перед кожним його членом за свою діяльність.

1.4. Влада поділяється на законодавчу і виконавчу.

1.5. У ДЮО «Берегиня» визнається і гарантується учнівське самоврядування.

1.6. Вищу законодавчу силу має тільки Конституція.

1.7. Головним у діяльності «Берегиня» є:

- навчання — основна праця кожного;

- боротьба за здоровий спосіб життя;

- розвиток творчої ініціативи.

1.8. Пріоритетним напрямком у роботі «Берегині » є розвиток національної самосвідомості кожного її члена.

Розділ іі. Обов'язки учнів:

Стаття і. Учень зобов'язаний знати конституцію школи та дотримуватись її.

Стаття 2. Учні повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи.

Стаття 3. Учень зобов'язаний сумлінно виконувати свої учнівські обов'язки, бути старанним і наполегливим у навчанні.

Стаття 4. Учень зобов'язаний ретельно виконувати свої обов'язки та доручення в класі.

Стаття 5. Учень зобов'язаний додержувати субординації з педагогами — своїми наставниками, сумлінно виконувати доручення вчителів, реагувати на їхні зауваження.

Стаття 6. Учень повинен дотримуватися правил поведінки на уроках, перервах у школі та в громадських місцях у позаурочний час.

Стаття 7. Кожен учень повинен поважати дорослих, бути коректним у спілкуванні з ними й зі своїми ровесниками. Школяр не має права принижувати людську гідність, ображати і ставити людину в незручне становище.

Стаття 8. Учень - старшокласник повинен поважати молодших учнів та допомагати їм.

Стаття 9. Учень повинен шанувати батьків, дослухатися до їхніх думок.

Стаття 10. Кожен школяр зобов'язаний цінувати працю техпрацівників, не смітити, тримати своє робоче місце в чистоті й порядку, дбайливо ставитися до власності школи.

Стаття 11. Учні повинні берегти природу, бути активними в усіх заходах екологічного спрямування.

Стаття 12. Учні повинні виконувати рішення шкільного парламенту та президента школи.

Стаття 13. Учні повинні сповіщати шкільний парламент та президента школи про порушення їхніх прав.

Стаття 14. Учні не мають права на безпідставний пропуск занять.

Стаття 15. Учень повинен піклуватися про своє фізичне здоров'я.

Стаття 16. Усі школярі повинні дбати про свій зовнішній вигляд, дотримуватися форми одягу.

Стаття 17. Учень зобов 'язаний зберігати традиції школи.

Розділ III. Права і свободи учнів

Стаття 18. Учні мають право використовувати навчальну базу школи.

Стаття 19. Учні мають право брати участь у роботі секцій МАНу, займатися науково-дослідницькою роботою.

Стаття 20. Учні мають право брати участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Стаття 21. Кожен школяр має право на свободу світогляду, думки, слова й особистих переконань. Цензура в школі заборонена.

Стаття 22. Кожен має право брати участь у шкільному самоврядуванні.

Стаття 23. Усі учні мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові скарги та пропозиції до шкільного парламенту.

Стаття 24. Кожен учень має право на повагу його честі й гідності.

Стаття 25. Усі учні школи мають рівні права та обов'язки незалежно від віку, статі, релігійних переконань, майнового стану, рівня знань тощо.

Стаття 26. Учень має право на вільний розвиток своєї особистості, але при цьому не порушуючи і не утискаючи прав інших.

Стаття 27. Учень має право на те, щоб запропонована ним ідея була втілена в життя, якщо вона не абсурдна і підтримана шкільним парламентом.

Розділ IV. Вибори

Стаття 28. Президентом має право бути кожен:

• хто навчається у 7-9 класах;

• хто має достатній та високий академічний рівень (середній бал не нижчий 8);

• хто бере активну участь у житті школи та класу;

• хто користується повагою серед товаришів та вчителів.

Стаття 29. Кандидат на пост президента школи зобов'язаний:

• продумати і скласти в тезовій формі програму своєї президентської діяльності;

• оформити листівку-представлення (з фотокарткою та розповіддю про себе);

• обрати довірену особу, яка представлятиме інтереси кандидата;

• проводити активну агітацію серед виборців;

• бути чемним й тактовним з іншими кандидатами та виборцями.

Стаття 30. Кандидат у президенти школи не має права: застосовувати нечесні методи в передвиборній кампанії (підкуповувати виборців, погро­жувати їм та залякувати їх).

Стаття 31. Виборці повинні:

• з'явитися на виборчу дільницю в день виборів;

• зробити свідомий самостійний вибір президента школи;

• голосувати тільки за одного кандидата (бюлетені з двома і більше позначками вважаються недійсними);

• бути чемними й тактовними один з одним та членами виборчої дільниці.

Стаття 32.Президент та шкільний парламент обираються на один навчальний рік.

Стаття 33.Вибори президента проводяться не пізніше 20 вересня кожного

нового навчального року.

Стаття 34.Передвиборна кампанія розпочинається за два тижні до виборів.

Стаття 35.За день до виборів передвиборна кампанія припиняє свою

роботу.

Розділ V. Шкільний парламент

Стаття 36. Шкільний парламент — виконавчий, законодавчий і судовий орган, що створюється для формування учнівського самоврядування.

Стаття 37.Члени шкільного парламенту обираються президентом шляхом консультацій та обговорення кандидатур в учнівському й учительському колективах не пізніше 2 тижнів після виборів президента школи.

Стаття 38.Шкільний парламент працює впродовж усього навчального року, його засідання відбуваються в міру потреби, але не менше 2 засідань на місяць.

Стаття 39.Шкільний парламент складається із Президента ПІП, Прем'єр-міністра і міністерств.

Стаття 40.До міністерств входять 9 міністрів (інформації, фінансів, освіти та науки, культури та дозвілля,охорони здоров’я та спорту, соціального захисту, правопорядку, інформації, екології)

Стаття 41. Шкільний парламент обирається на один рік.

Стаття 42. Міністерства організовують роботу учнівського

Самоврядування.

Стаття 43. Шкільний парламент за статтею 51 може зняти президента. Для цього треба, щоб 1/2 членів шкільного парламенту проголосували «за». І якщо було прийняте рішення про зняття президента з його посади, то це рішення оскарженню не підлягає.

Стаття 44. Міністри й старости повинні постійно інформувати свої класи про рішення шкільного парламенту і намічати конкретні заходи щодо їх виконання.

Стаття 45.Старости є відповідальними за підготовку і виконання класами рішень шкільного парламенту.

Стаття 46.Робота шкільного парламенту висвітлюється в інформаційній газеті «Шкільний дзвінок».

Розділ VI. Президент

Стаття 47.Президент є сполучною ланкою між учнівським та педагогічним колективами.

Стаття 48. Президент зобов'язаний бути присутнім на кожному засіданні шкільного парламенту (крім тих випадків, коли він хворіє).

Стаття 49. Президент обирається на один навчальний рік, але внаслідок порушення ним Конституції школи або незадовільного виконання своїх обов'язків шкільний парламент має право відсторонити його від посади. Наступні вибори відбуваються через 1 місяць, а до цього обов'язки президента виконує заступник президента.

Стаття 50. Президент має право розпустити шкільний парламент, якщо він не в змозі прийняти єдине рішення з винесеного на обговорення питання.

Стаття 51. Протоколи засідань президентської ради веде заступник Президента. Він зобов'язаний контролювати відвідування членів шкільного парламенту.

Стаття 52. Президент ШП обирається максимум на 2 роки шляхом виборів із числа сумлінних старшокласників. Виборам передує велика підготовка захисту програм кандидатів у Президенти. Вибори проводяться таємним голосуванням, тобто відтворюють проведення виборів Президента нашої держави.

Стаття 53. Кандидатура має бути підтверджена не менше 5-ма підписами представників усіх паралелей класів.

Стаття 54.Президент ШП обирається таємним голосуванням у визначений Радою школи день на перервах, до і після уроків.

Стаття 55. Президент Шкільного парламенту вважається обраним, якщо проголосувало більше половини виборців. (50% + 1 голос)., якщо ні призначається II тур виборів.

Стаття 56.До II туру входять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Президент обирається більшістю голосів учнів 5-9 класів школи, педагогами та працівниками школи.

Стаття 57.Президент приступає до виконання своїх обов'язків наступного дня після його обрання.

Права і обов'язки Президента Шкільного парламенту

Стаття 59. Президент ШП є гарантом прав учнів, викладачів та працівників школи, визначених законами школи.

Стаття 60. Радниками Президента є заступник директора з н/в роботи, п/о та старости класів, члени ШП.

Стаття 61. Президент видає укази про створення об'єднань, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту школи і мають на меті на благо школі.

Стаття 62. Президент співпрацює з дирекцією школи згідно зі Статутом школи.

Стаття 63. Президент може бути присутнім на засіданнях педагогічної ради, виступаючи на захист учнів школи.

Стаття 64. Президент вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи навчання, позаурочних заходів на основі вимог учнів школи.

Стаття 65. Президент може зупинити рішення ШП і домагатися його перегляду. Рішення Президента може зупинити роботу ШП.

Стаття 66. Президент звітує перед Радою справ один раз на місяць. Рада може оголосити імпічмент Президентові в разі невиконання останнім своїх обов'язків і порушень законів школи.

Стаття 67. Президент вирішує питання про незначні витрати шкільних грошей.

Стаття 68. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Розділ VII. Символи школи

Стаття 69.Символами школи є герб, гімн і прапор школи

Стаття 70.Герб школи (Додаток 3)

Стаття 71.Прапор школи (Додаток 4)

Стаття 72.Гімн школи (Додаток 5)

БЕРЕГИНЯ
БАРВІНЧАТА 1-4 КЛАС БАРВІНЧАТА 1-4 КЛАС
РОМАШКИ 5-7 КЛАС
СОНЯХИ 8-9 КЛАС
Дитяча організація „Берегиня” Головятинської ЗОШ І-ІІ об’єднує три вікові групи учнів :

Ø 1-4 класи - „ Країна Барвінкова ” ;

Ø 5- 7 класи - об’єднання „ Ромашки” ;

Ø 8-9 класи - об’єнання „ Соняхи” .

Основні закони, якими живе «Берегиня»

· Любити свою Батьківщину – Україну;

· Поважати Конституцію України;

· Виконувати свої конституційні обов’язки;

· Закон доброти, честі, поваги та любові до рідних, близьких людей.

· Закон взаємодопомоги, взаємовиручки.

· Повага до себе та оточуючих людей.

· Розвиток власних здібностей та талантів.

· Повага до національних традицій, вивчення історії України.

· Навчання та праця, спорт та здоров’я – поруч йдуть.

Девіз:

Тепло своїх долонь, і розуму, і серця ми Україні милій віддаємо!

Напрямки роботи:

· Моя батьківщина – Україна.

· До кришталевих джерел.

· Подорож у світ прекрасного.

· Зростати розумними, працелюбними.

· Зростати сильними, міцними, здоровими.

· Налагодити стосунки з усіма іншими мешканцями країни.

Барвінчата

Девіз барвінчат:

Ми – веселі і активні діти,

Бо цвітінням барвінка зігріті!

Навчатися – уміємо,

Працювати – зуміємо,

Відпочивати – не забудемо,

По країні Барвінковій подорожувати будемо!

Прапор барвінчат

Барвінкова країна – це радість дитинства,

Це любові зірки золоті,

Сяють нам з її прапора ніжно і чисто

Ці два кольори милі й прості.

Білий – начебто перше джерело,

Синім барвінком квітнуть поля,

Край мій світлий, одвіку привітний

Рідне місто і рідна земля.

«Країна Барвінкова»- це об’єднання об’єднує в єдиний колектив учителів, молодших школярів і батьків. Об’днання „Барвінчата” допомагає молодшим школярам пізнати, освоїти світ , який постійно відкривається перед ними , сприяє розширенню діапазону дитячих захоплень і є одним із універсальних засобів для розкриття і самореалізації кожної дитини.
В об’днання за бажанням вступають учні 6-10 років, які навчаються в 1-4 класах
Метою об’єднання є:

ü розвиток творчих здібностей дітей;

ü формування якостей громадянина, господаря своєї Батьківщини;

ü вивчення історії рідного краю;

ü розроблені,обговорені і прийняті на організаційних зборах барвінчат правила, Закони, символи і атрибути.

Звичаї і закони барвінчат:

1. Рідних Барвінок поважає і молодшим дітям допомагає.

2. Барвінок завжди, чим може, другові своєму допоможе.

3. Барвінок розумний і ошатний, з речами акуратний.

4. Барвінок природі друг, охороняє всіх навкруг!

Для об’днання існує зразок емблеми із зображенням Барвінка

Шляхи подорожі Барвінчат

1 клас. «Ми такі завзяті, хоч іще малята»

(На цьому шляху малята знайомляться зі своєю шкільною сім’єю, традиціями класу, шляхами подорожі та їх стежинками)

Стежинки:

1. Будьмо знайомі

2. Твоє ім’я – твій друг

3. Ми вже зовсім не малята

4. Як сонечко рідна матінка

5. Ой, весна-красна

2 клас. «Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний»

(На цьому шляху діти дізнаються про свій родовід та звичаї, знайомляться з казками, приказками, прислів’ями, народними українськими піснями)

Стежинки:

1. Нашому роду нема переводу

2. Казкова торбинка

3. Скриня народної мудрості

4. Мамин рушничок

5. Співучі колоски

3 клас. «Країна Барвінкова, де я народився»

(На цьому шляху діти знайомляться з історією свого двору, вулиці, села, вивчають українські народні ігри)

Стежинки:

1. Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім’я

2. Веселкова карусель

3. Ота стежинка в ріднім краї одним-одна біля воріт

4. Сопілка з маминої калини

5. Історія села – частина історії Батьківщини

4 клас. «Подивись, який чудовий край, де лине рідна мова»

(Діти більше знайомляться з української мови, вивчають історію Смілянщини, обряди, пісні, танці)

Стежинки:

1. Ти наше диво калинове, коханна українська мово

2. Легенди мого краю

3. Невмирущий рушничок

4. Свято мами

5. Смілянська веснянка

Ромашки

МЕТА:надання можливостей для всебічного розвитку особистості кожної дитини, яка входить до складу організації, та набуття нею досвіду самоврядування.

Члени організації – учні 5-7 класів.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

1. «Берегиня нас об’єднала.

Форми і заходи, які сприяють об’єднанню учнів, наявність символів та атрибутів, що підкреслюють приналежність до організації (свята, ритуали прийому, традиції організації та ін..)

2. Ми – господарі своєї організації.

Форми і заходи організації дитячого самоврядування, системність цієї роботи (дитячий парламент, збори, зльоти аналізу та підсумків діяльності, створення осередків за інтересами та потребами дітей).

3. Коло моїх друзів.

Співдружність дітей та дорослих, зв’язки з різними організаціями та установами, залучення до спільної справи дітей з неадекватною поведінкою (спільні справи дітей та вчителів, родинні свята, Дні відкритих дверей для друзів, перекличка поколінь та інші).

4. Я маю можливість для творчості.

Надання дітям можливостей для творчих здібностей та інтелектуального розвитку (участь у конкурсах, виставках, формах дозвілля та ін.).

5. Про наші справи знають всі.

Інформаційна діяльність, форми висвітлення справ організації та первинних осередків (інформаційні стенди, куточки первинних осередків, випуск інформаційних видань, ведення щоденника цікавих справ, лінійки, звіти та інші заходи).

6. Ця проблема моїх друзів і моя теж.

Форми, заходи та активне всіх організацій до вирішення цієї головної проблеми року, яку поставила перед собою організація (висвітлення цієї проблеми на грі для активу та підсумковому зльоті шкільної організації).

7. Моє серце відкрите для добра.

Справи милосердя, допомога людям, які потребують уваги, екологічні справи (залучення до діяльності дітей-сиріт та інвалідів, надання їм можливості для творчої самореалізації, волонтерський рух, увага до ветеранів війни та праці, інші справи).

Для об’днання існує зразок емблеми із зображенням дівчинки Ромашки.

Соняхи

МЕТА: формування у дітей активної громадської позиції; прилучити учнів до розв’язування соціально-економічних проблем, накопичувати знання, пам’ятати, що вони – головне багатство людини, розвивати розумові здібності, учитися берегти природу, допомагати родині, вивчати історію і побут рідного краю, навчати добру і справедливості, будити і виховувати національну свідомість; розвиток лідерських якостей особистості; виховання почуття відповідальності, колективізму.

Члени організації учні 8-9 класів.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

1. Лідер.

Надання можливостей для реалізації здібностей за інтересами соціально значущої категорії дітей та підлітків, організація діяльності школи, зборів дитячого активу, конкурса-гри «Лідер», створення книги дитячих досягнень «У кожній дитині є сонце», розвиток власних здібностей та талантів.

2. Повір усебе.

Виявлення і поєднання умов для реалізації творчих здібностей членів організації. Акція «Діти – дітям», «Іграшка для друга», «Новорічний подарунок другу», шкільні свята, конкурси «Повір у себе», конкурсні ігрові програми «Граймо разом», операції «Від серця до серця», та інше.

3. Берегиня.

Конкурсні програми: «Бабуся, мама, я – добрі господині», «Пісні і танці наших батьків, виставки родинних творчих робіт «Це ми створили разом», «Від діда-прадіда», «Від уміння до майстерності», створення творчих майстерень вихідного дня за участю родин дітей, та ін. ….

4. Джури.

Створення команд до військово-патріотичної гри Сокіл «Джура», проведення шкільних, міжшкільних, районних змагань гри, проведення дитячих спортивних змагань «Старти надій» та ін. …

5. Червона калина.

Формування Національної самосвідомості та активної громадянської позиції на основі історичного надбання та традицій українського народу. Проведення виставок: декоративно-прикладного мистецтва «Від діда-прадіда», вишивок «Візерунки мого роду», проведення шкільного фестивалю «Черкаський Дивокрай», конкурси малюнків «Мій рідний край, «Мальовнича Україна» та інше.

6. Краю мій лелечий.

Виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Проведення дитячих екологічних акцій захисту малих річок і озер, допомоги лісу, птахам у природі, операція «Ялинка», виготовлення годівничок для птахів «Допоможи птахам взимку», створення природних куточків у школі, конкурси малюнків, плакатів, операція «Чиста вулиця, чиста школа, чисте село», «Збережемо первоцвіти», та інше.

7. Допомагай.

Формування почуття милосердя, турбота про тих, хто потребує допомоги й уваги. Проведення конкурсів «Вмію сам – навчу тебе», проведення ярмарків дитячих виробів, справи милосердя, допомога людям, які потребують уваги, меншим товаришам та інше.

Для об’днання існує зразок емблеми із зображенням хлопчика Соняшника.

Додатки

Додаток 1

Затверджено

на засіданні ради

Шкільного Парламенту

__вересня ______року

ПЛАН РОБОТИ

Шкільного парламенту

№ п.п Захід Дата проведення Відповідальні
1. Організація учнівського самоврядування в классах (1 -9 класи) вересень п/о, класоводи, кл. крівники
2. Організація учнівського самоврядування по школі (створення шкільного парламенту ) вересень п/о
3. Організація виборів президента школи а) висунення кандидатур б) передвиборна агітація в) вибори президента школи вересень Виборча комісія
4. Засідання шкільного парламенту, розподіл доручення, завдання, тощо) вересень Президент ШП, п/о
5. Організація шефства в початкових класах вересень Міністерство опіки
6. Планування роботи на рік ШП вересень Президент ШП, міністри
7. Випуск шкільної газети «Шкільний Дзвінок» щомісяця Міністерство інформації
8. Організація веселих та музичних перерв учнівським самоврядуванням постійно Міністерство культури і спорту
9. Робота загонових вожатих постійно Міністерство соціального захисту
10. Рейд перевірка санітарного стану класів та зовнішнього вигляду школярів учнівським самоврядуванням щомісяця Міністерство правопорядку
11. Перевірка загонових куточків учнівським самоврядуванням щомісяця Міністерство правопорядку
12. Проведення робочих лінійок учнівським самоврядуванням щопонеділка Міністерство освіти
13. Проведення ярмарок, благодійних акцій, збиранння коштів на екскурсії Протягом року Міністерство фінансів
14. Оголошення про шкільні конкурси: - «Громадсько-активний клас» - «Кращий черговий клас» жовтень Президент школи
15. Організація привітання зі святом Дня вчителя учнівським самоврядуванням жовтень Міністерство культури
16. Організація учнівським самоврядуванням - (привітання з днем людей похилого віку) жовтень Міністерство опіки
17. Організація учнівського самоврядування: проведення тематичних лінійок, флешмобів «Україна – територія гідності і свободи» Листопад Міністерство культури
18. Засідання шкільного парламенту 2 рази на місяць Президент школи
19. Екологічні акції, флешмоби, виступи, створенння буклетів, презентацій… щомісяця Міністерство екології
20. Звітне засідання шкільного парламенту. Підведення підсумків роботи, визначення переможців у конкурсах: - «Громадсько-активний клас» - «Кращий черговий клас» Останній тиждень чверті Президент школи, міністри
21. Організація учнівського самоврядування: виступ волонтерського загону «Милосердя» до дня інваліда грудень Міністерство соціального захисту
22. Організація привітання зі святом Святого Миколая - учнівським самоврядуванням. грудень Міністерство соціального захисту
23. Звітне засідання шкільного парламенту та ради лідерів. Підсумки за I семестр. Останній тиждень грудня Президент школи, міністри
24. Здача письмових звітів про пророблену роботу за перший семестр 4 тиждень грудня Президент школи, міністри
25. Організація учнівського самоврядування: привітання з новорічними та Різдвяними святами Грудень-січень Міністерство культури і дозвілля
26. Акції «Як живеш, ветеране?», «Подвір’я ветерана» , «Від серця до серця», «Серце сповнене добра», «Лист захиснику», «Допоможи воїну ООС»… Протягом року Міністерство соціального захисту
27. Організація учнівського самоврядування: участь у заходах, присвячених до Дня Святого Валентина: - пошта кохання (1 – 9 класи) - день модника ( 1 – 9 класи) лютий Міністерство культури
28. Організація учнівського самоврядування: участь у зустрічі - реквіємі «Афганістан – як довго ця війна тривала», «100 небесних янголів». лютий Міністерство культури
29. Рейд перевірка санітарного стану класів та зовнішнього вигляду школярів учнівським самоврядуванням лютий Міністерство правопорядку
30. Організація рухливих ігор на перервах лютий Міністерство охорони здоров’я і спорту
31. Організація учнівського самоврядування: концерт, присвячений до Дня 8 Березня. березень Міністерство культури
32. Акція милосердя: „ Люди з планети Земля», «Бережіть первоцвіти» березень Міністерство екології
33. Підведення підсумків роботи учнівського самоврядування березень Президент школи, міністри
34. Робота центру «Милосердя» - шефська допомога літнім людям, ветеранам війни квітень Міністерство опіки
35. Організація учнівського самоврядування: упорядкування пам’ятників, обелісків та братських могил . квітень Міністерство опіки
36. Звітне засідання шкільного парламенту та ради лідерів. Підсумки за рік травень Президент школи, міністри
37. Звітне засідання шкільного парламенту. Повний звіт членів учнівського самоврядування про їх діяльність на протязі всього року травень Президент школи, міністри
38. Звітне засідання шкільного парламенту та ради лідерів. Підсумки за II півріччя. Визначення - «Громадсько-активний клас» - «Кращий черговий клас» травень Президент школи, міністри
39. Організація учнівського самоврядування: упорядкування пам’ятників, обелісків та братських могил травень Міністерство опіки
40. Організація учнівського самоврядування: нагородження переможців за рік по номінаціях: - «Громадсько-активний клас» - «Кращий черговий клас» травень Президент школи, міністри
41. Свято Останнього дзвінка травень Міністерство культури
42. Організація свята до Дня захисту дітей «Ми майбутнє твоє, Україно!» Міністерство культури
43. Участь в районних заходах постійно Учні школи
44. Співпраця з громадськістю, адміністрацією школи та педагогічним колективом. постійно Шкільний парламент

Додаток 2

Пам’ятка проведення засідань міністерств

І. Засідання міністерств повинні проводитися вчасно(не менше ніж два рази на місяць).

ІІ. Інформація про час та день засідання повинна бути оголошена завчасно.

ІІІ. В разі хвороби голови міністерства, засідання очолює його заступник.

ІV. Присутність сторонніх на засіданні можлива лише з дозволу голови міністерства.

Порядок проведення засідань

1. 10 хвилин на збір членів міністерства.

2. Реєстрація членів міністерства.

3. Оголошення порядку денного.

4.Обговорення та вирішення питань поставлених на порядок денний.

Члени міністерства мають право:

- висловлювати свої думки;

- вносити пропозиції;

- приймати або відхиляти пропозиції запропоновані Президентом ШП.

Обов’язки членів міністерства:

- з’являтися вчасно на засідання;

- виконувати обов’язки покладені на нього;

- усі питання обговорювати з Президентом школи;

- говорити правду, за правду не карати!

Правила поводження членів міністерств на засіданнях

Члени міністерства повинні:

- вчитися слухати інших;

- враховувати думки всіх і кожного;

- бути щирими, чесними та доброзичливими;

- бути толерантними;

- дотримуватися регламенту;

- триматися купою;

- не ображати одне одного (називати по імені, звертатися з повагою, без крику і образливих слів).

Додаток 3

Герб школи

Глобус – наша планета;

Голуб з колоском – мир з добробутом;

Державний прапор – незалежність і воля;

Іграшка – дитинство;

Східці – поступ вперед;

Сонце – світле життя;

Портфель – освіта, яку надає школа;

Ваги – світогляд дорослого.

Додаток 4

Прапор школи

Зелений колір – зустріч з добрими людьми;

Червоний колір – ясне сонечко;

Синій колір – блакитне небо, символ миру і злагоди;

Жовтий колір – символ здоров’я та успіху;

Фіолетовий колір – колір щасливих дітей.

Додаток 5

гімн школи

І тоді, як сніг довкола

І коли сади цвітуть

Ти нагадуєш нам, школо,

Корабель, що лине в путь.

Приспів:

Ми школа-родина

Це – наш рідний дім.

Ростемо щасливо

І радісно в нім.

Стоїть в Голов’ятино школа

Навчаємось з радістю в ній.

І малята і дорослі

З стін твоїх ідуть в життя.

Кличе юність завжди в гості

Мрієм ми про майбуття.

Приспів:

Ми приходимо у школу

Вчителі тут рідні ждуть.

Нас вони так щиро люблять,

Ключ до знань передають.

Приспів:

Хай звучить у нашій школі

Сміх щасливий дітвори.

І шумлять на видноколі –

Сосни, верби й явори.

Список використаних джерел

1. Виховна робота в школі – Х. Вид. гр. «Основа» , № 4 (41) квітень 2008 – С. 28 - 32.

2. Виховна робота в школі – Х. Вид. гр. «Основа» , № 6 (43) червень 2008 – С. 8 - 19.

3. Виховна робота в школі – Х. Вид. гр. «Основа» , № 8 (69) серпень 2010 – С. 19 - 23.

4. Гуськова Г. В., Лихоманова Г. М., Кучуровська І.В. Дитячі громадські організації. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2004. – С. 74-83.

Інтернетресурси

5. https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv

6. https://vseosvita.ua/library/ucnivske-samovraduvanna-ak-sposib-organizacii-zitta-kolektivu-62531.html

Кiлькiсть переглядiв: 1362

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.